Scion xB - Tail Light

 

 

 

 

 

Scion XB 08-09 LED Tail Lights - Black

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scion XB 08-09 LED Tail Lights - Chrome

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scion XB 08-09 LED Tail Lights - Red

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scion XB 08-09 LED Tail Lights - Red Smoke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scion XB 08-09 LED Tail Lights - Smoke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scion XB 03-06 LED Tail Lights - Black

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scion XB 03-06 LED Tail Lights - Red Clear

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scion XB 03-06 LED Tail Lights - Red Smoke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scion XB 03-06 LED Tail Lights - Smoke